ZZS - Zdravotnická záchranná služba

PK - Plzeňského kraje

JČK - Jihočeského kraje

KV - Kraje Vysočina

JMK - Jihomoravského kraje

ZK - Zlínského kraje

MSK - Moravskoslezského kraje

OK - Olomouckého kraje

PAK - Pardubického kraje

KHK - Královéhradeckého kraje

LK - Libereckého kraje

ÚK - Ústeckého kraje

KVK - Karlovarského kraje

SČK - Středočeského kraje

HMP - Hlavního města Prahy

Druhy výjezdových skupin:

RZP - Rychlá zdravotnická pomoc - posádku tvoří zdravotnický záchranář/sestra s ARIP (vzdělání v oboru péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči) a řidič, řidič - záchranář nebo zdravotnický záchranář.

RLP - Rychlá lékařská pomoc - posádka tvořena naprosto totožně, jako v případě RZP, ale v posádce je navíc přítomen lékař. 

RV - Rendez-Vous - víceúčelový setkávací systém - posádka je tvořena zdravotnickým záchranářem, co by řidičem vozidla, a lékařem. Na místo zásahu tak lékař jeden v malém vozidle. V případě, kdy stav není akutní, přepravuje pacienta do nemocnice posádka RZP. Vyžaduje-li vážnost stavu pacienta přítomnost lékaře, jede lékař ve vozidle RZP a s nimi jede taktéž malé vozidlo. 

LZS - Letecká záchranná služba - posádku tvoří pilot, zdravotnický záchranář se specializací v HEMS (specializace pro práci záchranáře ve vrtulníku) a lékař. U AČR je navíc na palubě ještě případně další pilot či palubní technik

IP - Inspektor provozu - pomáhá záchranářům při MÚ, je zpravidla vedoucím záchranářem při takové události. Je také kontrolorem postupů v rámci zdravotnické záchranné služby. 

Druhy výjezdů posádek ZZS:

Primární - Primárním výjezdem se rozumí výjezd posádek ZZS na místo události na pokyn ZOS, kdy se pacient nachází ještě v "nezajištěném stavu", nachází se tedy někde "na ulici". 

Sekundární - Sekundárním výjezdem se rozumí výjezd posádek ZZS na místo události na pokyn ZOS, kdy záchranáři přepravují pacienta z nemocničního zařízení A, do nemocničního zařízení B. Jedná se o pacienta, který je již "zajištěný" a přepravuje se na jiné klinické pracoviště. Tyto převozy lze také nazvat PPNP, ale o tom v záložce ZZS, PPNP a AČR. 

Odborné termíny v rámci PNP: 

PNP - přednemocniční neodkladná péče

OPP - odborná první pomoc

PP - první pomoc

(K)ZOS - Krajské zdravotnické operační středisko (155)

ÚSZS - Územní středisko záchranné služby

ÚS - územní středisko

OS - oblastní středisko

VS/Z - výjezdová stanoviště/základna

PZS - Protialkoholní záchytná stanice

TANR - telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

KPR - kardiopulmonální resuscitace

AED - Automatizovaný externí defibrilátor

TAPP - telefonická asistovaná první pomoc

FR - First responder

MÚ - mimořádná událost