U řeky Jizery bylo veselo – křížem krážem ji lemovala pětice vrtulníků.

08.05.2018

Ve čtvrtek 3. května probíhalo velké cvičení složek IZS na Semilsku. Cvičení, které proběhlo osm let po vlně ničivých povodní, mělo za cíl prověřit spolupráci mezi složkami IZS na zemi a pěticí vrtulníků zapojených do této velké akce. Do cvičení byla zapojena téměř stovka cvičících z řad složek IZS, včetně deseti jednotek dobrovolných hasičů. A všichni odvedli skvělou práci!

Témat pro trojici vrtulníků Letecké služby Policie České republiky, vrtulník Letecké záchranné služby Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a posádku vrtulníku Armády České republiky bylo hned několik - konkrétně šlo o 25 simulací (některé z nich probíhaly navíc opakovaně). Například posádky vrtulníků řešily záchranu osoby ze stromu, záchranu osoby z mostu přes řeku Jizeru, který byl obklopen vodou a záchrana seniora z domova důchodců, kam by se pozemní jednotky hasičů či armády jen stěží dostávaly. 

Úkoly pro posádky nebyly jen v podobě záchran osob, ale taktéž i přepravy humanitární pomoci, přepravy kynologů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Neméně důležité bylo také prověřit, jak nejlépe korigovat zásah velkého poštu vrtulníků v takovýchto situací. Vrtulníky do určených míst startovaly z letiště v Lomnici nad Popelkou, kde se nacházeli mimo jiné i místní hasiči. Je třeba říci, že cvičení bylo opravdu výborné, neboť pokud si vzpomene na rok 2010, kdy Liberecko zužovaly právě vlny záplav a lidem v určitých chvílích pomáhalo hned sedm vrtulníků, tak musíme všichni uznat, že komunikace, postupy záchrany a mnoho dalšího je třeba vždy trénovat.

Díky Martinovi Stránskému i vy můžete vidět ukázku toho, co viděli samotní hasiči. Fotografie z akce poskytl Martin Kocourek. Dvojici Martinů se tedy sluší poděkovat!

Video: Martin Stránský
Fotografie: Martin Kocourek
Text: Martin Kramer