Proč se policisté nepoutají?

29.10.2018

Je tu opět pondělí a s tím je spojen nový článek z rubriky "Proč...?", kterou na tomto webu můžete vidět již druhý týden. Váš zájem stále více a více roste, reagujete na články velmi kladně a za to jsem opravdu upřímně vděčný. Nyní nastává doba, kdy je třeba věnovat se i poslední základní složce Integrovaného záchranného systému České republiky, a to sice Policii České republiky, o které v této rubrice nepadlo ani slovo. Policistkám a policistům se tímto omlouvám a dnešním článkem se budu snažit vše napravit. 

Vžijte se ale na začátku do jedné situace. Jedete ve svém voze například do práce. Omylem se zapomenete připoutat a "jako na potvoru" vás zastaví hlídka policistů. Policisté si samozřejmě vašeho přestupku všimli, vy jste se chovala/choval slušně, proto vám policisté uložili ten nejmenší možný trest. Po této kontrole se tedy připoutáte a pokračujete dále. Vidíte však jedoucí policejní vozidlo s policisty, kteří jsou taktéž nepřipoutaní. A v tuto chvíli si vzpomenete na to, že jste vy sami za tento přestupek dostali pokutu. Jste naštvaní a myslíte si, že by policisté měli taktéž dostat pokutu. To však není pravda. A proč? Tak to se dozvíte na několika řádcích níže. 

V zákoně číslo 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích) jsou přesně dané výjimky, při kterých řidiči nemusí být připoutání. Jednou z výjimek je právě i to, že příslušníci Policie České republiky či strážníci městských policií nemusí být připoutání při plnění služebních povinností. Služební povinností se právě rozumí i různá hlídková činnost, jízda k případu či jízda od případu na služebnu s podezřelou osobou. 

Například v situaci, kdy hlídka policistů pojede na akutní tísňovou výzvu, a při příjezdu na místo uvidí utíkajícího pachatele, je pro policisty jednodušší, když nejsou připoutání a téměř okamžitě tak mohou za podezřelou osobou vyrazit... Navíc je to pro policisty i o dost pohodlnější, neboť většinou na jednom ze svých boků mají pouzdro se zbraní, kterému by samozřejmě pás překážel. Bohužel jsou v dnešní době i situace, kdy policisté musí střílet po pronásledovaných vozidlech za jízdy, takže za předpokladu, kdy by připoutaní byli, by to nešlo ani provést. A právě proto je stanovena v jmenovaném zákoně výjimka. 

Jak je to u ostatních složek IZS? 

Záchranáři krajských Zdravotnických záchranných služeb tuto výjimku mají taktéž, avšak pouze v případě, kdy by použití bezpečnostního pásu bránilo v rychlém opuštění vozidla za účelem dalšího výkonu dalších povinností - tedy poskytnutí přednemocniční neodkladné pomoci. V praxi je však u většiny krajských ZZS interní nařízení, kdy se záchranáři poutat musí... Výjimku popsanou o dva řádku výše mají všichni poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. 

U Hasičského záchranného sboru České republiky či u Jednotek sborů dobrovolných hasičů platí výjimka stejná, jako u Policie České republiky a u městské policie. Opět tedy platí, že hasiči nemusí být připoutaní v případě plnění služebních povinností. U hasičů se tím taktéž tedy rozumí jízda k zásahu, od zásahu, nebo například při kondiční jízdě. 

Výjimku mají taktéž členové posádky Horské služby, ozbrojených sil či vojenského zpravodajství. 

Závěrem lze tedy říci, že pokud uvidíte nepřipoutaného policistu, hasiče či například člena horské služby, nemusíte si myslet, že páchá dopravní přestupek. Nepáchá. Tito lidé, jak jsem vám popsal výše, mají ze zákona stanovenou výjimku.