Proč „převozky“ blikají a houkají?

17.10.2018

Kdo by neznal sanitky dopravní zdravotní služby. Asi každý ví, že je tu a tam potkává u nemocnic, po cestě do práce, na výlet a na mnohých místech navštívených během dne. Málokdo už však ví, že tzv. "převozky" můžeme potkat i houkající se zapnutými "modrými". I vozidla dopravních zdravotních služeb totiž mohou používat VRZ, to však jen v odůvodněných případech...

Vozidla společnosti Ambulance Meditrans, která přepravuje orgány/krev/aj., pacienty a taktéž uskutečňuje převozy pacientů neodkladné péče.

Zpravidla tyto malé sanitní automobily mají lidé spojeny se staršími osobami, které vozí do/z nemocnic, na dialýzy, různá vyšetření nebo například do lázní. Úkolů dopravní zdravotní služby mají však vícero. Některé z těchto, většinou, soukromých firem spolupracují s krajskými zdravotnickými záchrannými službami, které předávají některé výjezdy těmto společnostem. Jsou však taktéž mimořádné zásahy, u kterých záchranáři velmi rádi služeb "převozek" využijí, neboť v nich jde přepravit větší počet pacientů. Typickým příkladem jsou dopravní nehody autobusů, kde ne všechny zraněné osoby jsou na tom zdravotně tak, že je musí převážet posádka ZZS. Po prohlídce lékařem jsou tedy tyto osoby transportovány do nemocnic "malou sanitkou". 

Jsou taktéž ale i převozové sanitky firem, které na své palubě přepravují krev, krvetvorné buňky nebo orgány. S takovým materiálem například jezdí i nemocniční sanitky, které přepravují neodkladně třeba krevní konzervy. V takové situaci jde samozřejmě o každou sekundu, proto řidič vozidla DZS může zapnout VRZ a jet tak, aby dojel co nejrychleji do cíle své cesty. 

Mobilní JIP jezdí mezi nemocnicemi

Jsou taktéž ale také převozové sanitky, tady by se spíše hodilo však použít pojem sekundární, které vozí pacienty mezi nemocničními odděleními, neboť je třeba převést pacienta na vyšší klinické pracoviště nebo přepravit pacienta například do nemocnice blíže k jeho rodině. Takovým převozům se říká sekundární a jde o PPNP převozy - tedy o přepravu pacientů neodkladné péče. 

I takto vypadá vozidlo pro přepravu pacientů neodkladné péče. Na fotografii vidíte vůz ASČR. 

Tyto sanitky jsou vybaveny tak, aby mohly přepravovat pacienty, u kterých je potřeba monitorovat základní životní funkce, kterým je třeba za cesty podávat medikaci či jde o pacienty, kteří jsou nemocní natolik, že u svého převozu potřebují speciální vybavení, kterými v nemocnicích disponují oddělení JIP, nebo třeba přítomnost lékaře. Takovéto převozy samozřejmě může provádět i krajská záchranná služba, ta však zpravidla nemá tolik časového prostoru a posádek k tomu, aby "sekundáry" převážela. V naší republice je proto několik specializovaných společností přepravující pacienty neodkladné péče. 

Takovéto převozy jsou většinou charakteru neodkladného, proto posádky přepravující takovéto pacienty ke své cestě používají výstražného zvukového zařízení. Obecně ale lze říci, že ne vždy taková sanitka musí blikat a houkat, proto se nedivte třeba tomu, že na konci dálnice taková sanitka ještě "modré" zapnuté nemá, ale po dojezdu do města je zapne. To je samozřejmě možné a taktéž se s tím můžete potkat. 

Nejsou všichni fér...

Jak jsem již uvedl v úvodu tohoto článku, sanitky dopravních zdravotních služeb jsou zpravidla soukromých společností, jde tedy o komerčními subjekty. Většina takovýchto společností možnosti jízdy s VRZ nezneužívá, avšak najdou se i takové firmy, které svých možností zneužívají k rychlejšímu dojezdu do zdravotnického zařízení, kdy následně posádka může rychleji pokračovat k dalšímu "kšeftu".  

Typické příklady lze potkat v Praze, kde v ranních hodinách při velkém provozu na silnicích metropole jede mnoho takovýchto sanitek se zapnutými majáky. Je otázkou každého vedení takovéto společnosti, zda své řidiče bude nabádat ke zneužívání výstražného a zvukového zařízení tak, aby firma vydělávala více financí. Na jednu stranu se takovému jednání nelze divit, neboť úhrady za takovéto převozy nejsou od pojišťoven nikterak velké, na druhou stranu takovéto jednání nelze tolerovat. To samozřejmě ví i Policie České republiky, která čas od času připraví dopravně bezpečnostní akci zaměřenou právě na zneužívání VRZ. 

Závěrem lze tedy říci, že pokud již vidíte na silnici převozvou sanitku jedoucí se zapnutými majáky, má k tomu zpravidla vždy řidič takového vozidla důvod, a i takovému vozidlu jste povinni umožnit bezproblémový průjezd. Nikdy totiž nevíte, kdy takové vozidlo poveze pro vás krev či poveze někoho vám známého do vyššího klinického pracoviště k akutní operaci. 

Převozová sanitka Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze.

A úplný závěrem bych rád poděkoval všem "převozákům" za jejich nelehkou práci. Jejich práce není totiž jen o řízení sanitek, ale taktéž o transportu nadměrných pacientů, o slušnosti vůči jejich pacientovi a o mnohém dalším. O tom však někdy v samostatném článku představujícím práci mužů a žen za volanty převozových sanitek.