Proč policisté vybírají pokuty?

05.11.2018

Je tu již čtvrtý týden, kdy v pondělí, ve středu a v pátek můžete na tomto webu číst články z rubriky "Proč...?", ve kterých se snažím odpovídat na nejzajímavější otázky s tématikou Integrovaného záchranného sboru a představuji určitá témata, která vás zajímají. V dnešním článku zůstaneme opětovně u policistů. Policie České republiky i městské policie jsou represivními složkami, které mají působit preventivně v určitých oblastech života. V rámci prevence policisté rozdávají za protiprávní jednání přestupkového charakteru pokuty. Proč to však dělají? Tak na to najdete odpověď na řádkách níže. 

Jak už jsem nastínil v úvodu toho článku, příslušníci Policie České republiky a zaměstnanci městských policií mají nejen pomáhat a chránit, ale taktéž působit represivně, a hlavně pak preventivně. Možná i proto se tyto složky Integrovaného záchranného systému České republiky setkávají s tolika negativními ohlasy na jejich činnost. 

Zejména policisté státní policie se pravidelně setkávají s tragickými situacemi na silnicích a železnici. Není takřka dne, kdy by nedošlo k vážné dopravní nehodě na silnici či nedošlo ke srážce vlaku s osobou nebo osobním automobilem. V létě pak často dochází k dopravním nehodám motorkářů, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Za drtivou většinou nehod stojí selhání lidského faktoru...

Pokuta za rychlou jízdu může odvrátit tragédii

Asi každý z řidičů již zažil situaci, kdy potkal při svých cestách hlídku dopravní policie. "Dopraváci", jak se lidově říká policistům z dopravních inspektorátů, dávají pokuty nejčastěji. Pokutu však můžete dostat i od hlídky spadající pod pořádkovou policii, tedy pod hlídku obvodního oddělení. 

Právě dopravní policisté mají hlavní úkol v podobě působení preventivně na účastníky silničního provozu. Proto policisty s bílými (nyní již i žlutě reflexními) košilemi potkáte nejčastěji s pokutovým blokem, jak vypisují pokutu například za rychlou jízdu. Asi každý již někdy "přestřelil" rychlostní limit například o pět, deset kilometrů v hodině. V takovém případě se samozřejmě téměř nikdy nestane, že by policista uložil pokutu v nejvyšší možné míře. Když však dojde k zastavení řidiče, který rychlost překročí o padesát kilometrů, slitování mít policisté na 99,9 procent nebudou. 

Vlivem vysoké rychlosti a nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky vniká mnoho dopravních nehod. Vznikají i takové nehody, při kterých umírají i nevinní lidé. Proto se snaží policisté v rámci preventivních dopravně bezpečnostních akcích ukládat pokuty za tyto přestupky tak, aby se minimalizovalo páchání tohoto přestupku. 

Odhozená cigareta, neuklizený exkrement, ale taktéž špatné parkování

Pak tu jsou však i další situace, za které taktéž můžete dostat pokutu. Pokutu většinou za tyto jmenované přestupky dostanete od hlídek městských policí, které se na protiprávního jednání takového charakteru zaměřují. 

Městští policisté totiž neřeší jen porušování zákonů České republiky, ale taktéž porušení vyhlášky stanovené zřizovatelem městské policie, tedy městem. I v tomto případě se jedná o represivní činnost, při které putují vybrané peníze, na rozdíl od Policie České republiky, do obecní kasy. 

Závěrem se hodí říci asi následující. Vězte, že pokud nebudete páchat přestupky, policisté a strážníci vám pokuty nedají. Pokud již dojde ke spáchání přestupku, který není nikterak závažný, vy se za svůj čin omluvíte, budete souhlasit s přestupkem, uloží vám policisté či strážníci patrně co možná nejnižší sankci, která opravdu bude fungovat preventivně. Vězte, že ženám a mužům zákona opravdu nedělá radost ukládání pokut. Snaží se však předcházet tomu, aby například na silnicích docházelo k tragédiím či města vypadala nevkusně a špinavě. 

A na úplný závěr si neopustím opětovně poděkovat všem těm, kteří každý den chodí do ulic s tím, že nás na naše nezákonné jednání upozorňují. Není to totiž zdaleka jen o represi, ale hlavně o pomoci, radám a vstřícném přístupu ze strany městské i státní policie. Díky!