Proč na místě zásahu zasahuje tolik hasičů?

24.10.2018

Rubrika "Proč...?" u vás má opravdu velký úspěch a mnoho z vás mne již kontaktujete s náměty na další články a tomu, čemu se mám věnovat. Což je velmi fajn a velmi si toho vážím. Na dnešek jsem si pro vás připravil téma, ke kterému mne opět "nakopnuly" příspěvky a komentáře některých uživatelů sociální sítě Facebook, kdy se někteří velmi udivují nad tím, proč například k "obyčejné" dopravní nehodě osobního vozidla vyrazí dvě jednotky hasičů celkem se čtyřmi zásahovými vozidly. Pojďme si proto přečíst následujících pár řádků o tom, jak to je vlastně s vysíláním sil a prostředků na místa zásahů. 

Dnešní článek, stejně jako ten předchozí na téma toho, proč k vám záchranáři nevyrazí, má mnoho společného s tísňovým voláním na tísňovou linku. Tentokrát však na tísňová čísla 112 či 150. Ať voláte na jakékoliv číslo, dovoláte se na KOPIS Hasičského záchranného sboru kraje. KOPIS (Krajské operační a informační středisko) je místo, kde pracuje několik hasiček či hasičů, kteří nabírají tísňová volání od volajících a taktéž několik dalších příslušníků HZS České republiky, kteří vysílají síly a prostředky na místo zásahu. 

A opět se dostáváme k tomu, že každý z nás je tak trochu jiný. Někdo dopravní nehodu osobního vozidla, které narazilo v malé rychlosti do zídky popíše jako obrovskou tragédii, někdo jiný však počínající požár střechy popíše tak lehce, jako by viděl dým od ohniště, na kterém někdo dělá masové pochutiny. 

Síly a prostředky vyrážejí...

Je jen na příslušnících HZS České republiky pracujících na KOPISu, jak dané volání vyhodnotí a jaké síly a prostředky se rozhodnou vyslat na místo zásahu. Na "obyčejnou" nehodu, kdy osobní vozidlo narazí do svodidel a částí "padá" ze stráně proto někdy může operační důstojník vyslat dvě jednotky požární ochrany se čtyřmi zásahovými vozidly. Na jinou nehodu však dle popisu události může poslat jen jednu jednotku, zpravidla to bývá jednotka profesionálních hasičů, která si následně v případě potřeby na místo zásahu povolává další jednotky požární ochrany. 

Obecně platí, že vždy je lepší poslat o jednotku navíc než čekat na tu konkrétní jednotku delší dobu. Jinak to je však v případě požárů, kdy se na některé tipy například posílá okamžitě celý první či druhý stupeň požárního poplachu. V jednu chvíli tak například na stejné místo vyráží čtyři, pět či sedm hasičských jednotek. Na místě zásahu se pak například může setkat klidně například sedm jednotek hasičů s celkovým počtem dvanácti hasičských vozidel. 

Bohužel se vak nedá být konkrétní v popisu toho, jak na které události "kopisáci" posílají hasičské jednotky. Každý případ, jak jsem psal již výše, může být popsán jinak a na každý typ požáru, dopravní nehody, technické pomoci aj. jsou jinak vytvořené požární poplachové plány, kterými se právě operační důstojníci na KOPISu taktéž řídí. 

Jak vypadá práce na KOPISu? Na to se můžete podívat ve velmi zajímavé reportáži TV Příbram. Na videu konkrétně uvidíte činnost KOPIS HZS Středočeského kraje v Kladně. 

Předání hovoru od policistů či záchranářů 

Úplně jiná situace však nastává ve chvíli, kdy k hasičům volají zbylé složky Integrovaného záchranného systému. Například informace o některých dopravní nehodách nejdříve putují k záchranářům, a až ti následně volají kolegy hasiče na místo zásahu. V takovou chvíli samozřejmě operátorka/operátor Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby kraje má jen obecné informace o typu dopravní nehody, které pak následně předává kolegům hasičům. 

Může to teď znít tak trochu zvláštně, avšak v takové chvíli i samotní operační důstojníci musí tak trochu "vařit z vody". Oni sami mají málo informací na to, aby dokázali vyhodnotit, jak moc vážná dopravní nehoda/požár či technická pomoc to je. 

Pokud však jde o volání "z třetí ruky", kdy, jak jsem již vysvětloval v předchozím článku, volají náhodní kolemjdoucí či kolemjedoucí o nějaké informaci, je jen na umu "kopisáků", jak celou situaci vyhodnotí. Velmi taktéž v takových situacích pomáhají další telefonáty, kterých je například v případě požáru domu/pole/lesa mnoho a mnoho. 

V takovýchto případech se však nediví množství hasičských jednotek zasahujících u určité události jen civilisté, ale někdy taktéž samotní hasiči zasahující na místě události. Je třeba si však uvědomit, že na tísňové lince opravdu z hovoru nevidí situaci tak, jak jí vidíte vy na místě. Nemají proto možnost rozhodnout dle svého pohledu, ale dle své intuice z konkrétního hovoru. Takovým příkladem popisující předchozí jsou například spadlé větve či nakloněné stromy. Některé takové události jsou popsány tak, že spadl strom o průměru tři metry a délce deset metrů, přitom na místě je malá větvička, jiné jsou vesměs hovory jsou vesměs zdrobnělé, ale právě na místě se z toho velký strom vyklube. 

Závěrem si pojďme říci následující. Pokud se již na KOPISu rozhodnou, že k místu zásahu pošlou větší množství jednotek a jejich techniky, mají k tomu nějaký důvod. Navíc velitel zásahu v případě, že síly a prostředky na místě události dostačují, může rozhodnout o odvolání jednotek jedoucích k zásahu či jednotky přítomné již na místě zásahu může poslat zpět na svou základnu. 

A na úplný závěr si opět dovolím připsat poděkování za nelehkou práci odváděnou příslušníky a příslušnicemi Hasičského záchranného sboru České republiky pracujících na Krajských operačních a informačních střediscích.