Proč musíte zastavit i neoznačenému vozidlu PČR?

12.11.2018

V pátek 8. listopadu jsem na facebookové stránce Ze života IZS zveřejni příspěvek, který odkazoval na článek jednoho ze zpravodajských webu. Tento článek se věnuje tomu, zda musí řidič vozidla zastavit vozidlu Policie České republiky v civilním provedení. Pod civilním provedením si představte vozidlo, které je vybaveno pouze výstražným a zvukovým zařízením, případně LED displejem s nápisem "STOP POLICIE". V článku se říká, že řidič policistům v civilním vozidle nemusí zastavovat, opak je však pravdou!

Mnoho z návštěvníků mé stránky dávalo za pravdu článku a říkalo, že zastavit neoznačenému vozidlu PČR nemusí. Bohužel tento názor zastává i několik dobrovolných hasičů, u kterých by se dalo očekávat, že pravidla znát budou. Na úvod si vám dovolím však položit jednu otázku. Zásahová jednotka jezdí taktéž v neoznačených vozidlech. Těmto vozidlům byste si dovolili také nezastavit? 

Policie České republiky ke své činnosti používá krom typicky barevných vozidel i vozidla bez polepu v civilním provedení. Jakožto řidiči se s takovými vozidly nejčastěji setkáte u policistů Služby dopravní policie. Pokud budete patřit k zájmovým osobám policie, můžete se s neoznačenými vozidly policie potkat i u Služby kriminální policie a vyšetřování případně u zásahové jednotky - toto jsou nejčastější útvary používající neoznačené služební vozidla. 

Pojďme se ale nyní věnovat vozidlům policistů Služby dopravní policie. Vozidla pro skrytý dohled jsou nejčastěji vybavena mobilními radary, které mají za úkol odhalovat dopravní přestupky případně trestné činy skrytě a přímo i za jízdy. Ve chvíli, kdy policisté dopravní policie zjistí protiprávní jednání, zpravidla se rozhodnou vozidlo, se kterým je páchán dopravní přestupek případně trestný čin, zastavit. K zastavení takového vozidla slouží zvukové a výstražné zařízení, které však dle zákona nemusí být ani zapnuto (!), a hlavně nápis "STOP POLICIE". 

Po zastavení vozidla se policisté přiblíží k vozidlu a v rovině zákonné se prokáží služebním stejnokrojem k příslušnosti u PČR. Policisté navíc na uniformách či u sebe nosí služební znak a průkaz, kterým se vám v případě vaší potřeby musí legitimovat. Jak jsem psal v předchozí větě, někteří policisté v uniformách jej nosí na uniformě, jiní jej mají při sobě. Každopádně v první řadě vždy musíte (!) uposlechnout výzvy policistů. To ostatně potvrdil i Nejvyšší správní soud! Pokud máte jakékoliv pochybnosti proti zákroku policistů, můžete si stěžovat. 

Nařízení, dle kterých se mají policisté odhodlat k zastavení vozidla, nařizuje Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů číslo 361/2000 Sb. 

V případě, že byste se rozhodli nezastavit hlídce policistů v neoznačeném vozidle na základě vašeho uvážení, dopouštíte se možného protiprávního jednání. Navíc se vám po malé chvilce stane to, že se do zastavení vašeho vozidla přidají další hlídky. V situaci, kdybyste stále kladli odpor a nechtěli zastavit, může být použito i donucovacích prostředků, a to i střelby ze služební zbraně! 

Závěrem si tedy pojďme říci, že zastavit neoznačenému vozidlu policistů musíte v situaci, kdy bude rozsvícen nápis "STOP POLICIE" případně "STOP". Pokud se obáváte, že vozidlo, který tento signál k vašemu vozidlu vydává, nepatří Policii České republiky, zastavte a vyčkejte, zda z vozidla vystoupí policisté označení služebním stejnokrojem. Pokud tomu tak nebude, požadujte prokázání se služebním průkazem. Je třeba však říci, že asi každý z nás po mediální masáži a toulání se internetem ví, jak vypadají neoznačená vozidla dopravních policistů! Takže výmluvy toho tipu, že Škoda Octavia či Volkswagen Passat určitě nepatří policistům, budou hodně blbé. 

Zastavte a vyhnete se tak jakýmkoliv problémům způsobených ignorací signálů k zastavení!