Proč mají některé ZZS funkci inspektora provozu?

03.02.2019

Obyčejný smrtelník pravděpodobně nikdy nepozná, že na výjezd k jeho osobě dorazil i Inspektor provozu (IP) ZZS. Zaměstnanci záchranných služeb však tyto lidi velmi dobře znají, a ne vždy je mají úplně v lásce... A důvod je prostý. IP, jak už název tohoto zaměstnance ZZS napovídá, mimo jiné kont roluje práci výjezdových skupin krajské ZZS. 

Inspektor provozu ZZS Plzeňského kraje.

Na úvod je třeba říci, kdo vlastně inspektor je. Je to zaměstnanec Zdravotnické záchranné služby mající odborné vzdělání pro poskytování neodkladné první pomoci (takže zdravotnický záchranář) a dlouholetou praxi ve výjezdových skupinách. První IP byl zařazen do provozu v roce 2005 v Praze, kde tedy slouží již bez mála patnáct let.

Náplní práce IP je vícero činností. Kontroluje odborné a zákonné postupy v rámci poskytování PNP, také kontroluje například správné uložení výbavy ve vozidel ZZS, ale také, a to dělá například z ZZS Jmk, zajišťuje akutní převoz z vitální indikace (pod tím si můžete představit převoz krevních derivátů, převozy hadích sér atp.). 

Nynější vozidlo IP u ZZS Plzeňského kraje

Při mimořádných situacích je IP zároveň i vedoucí zdravotnické složky na místě zásahu. Inspektor provozu tak řeší celou událost za ZZS a spolupracuje s ostatními složkami IZS. Krom mimořádných událostí, zasahuje i u událostí, kde je nejblíže a kde priorita ošetření pacienta je ta nejakutnější. Vozidla IP jsou vybavena standardními prostředky pro poskytování PNP - v rámci výjezdové skupiny RZP. Například v Praze ale IP vozí i přístroj Lucas, který slouží k mechanické nepřímé masáži srdce. Tyto přístroje jsou dnes již běžnou částí výbavy posádek s lékařem, někde i bez lékaře. 

Tehdejší vozidlo IP ZZS Plzeňského kraje.

Inspektor provozu tak není jen od slova kontrolovat, ale také slouží k vypomáhání výjezdovým skupinám na místě zásahu. Bohužel dnes není asi práce, ve které lze fungovat bez systému kontroly. A právě u ZZS kontrolu provádí i IP. I ten vám však dokáže zachránit život, a pokud bude nejblíže k události, kde je potřeba akutní pomoci, přijede vám na pomoc a nějaká kontrola jde stranou!