Není hlídka PČR jako hlídka, aneb práce „prvosledu“…

08.02.2019

Slyšeli jste již pojem "prvosledová hlídka"? Ten, kdo se v oblasti IZS pohybuje, případně kouká na zprávy v televizi, na internetu atd., byť nemusí být žádný specialista, určitě zaslechne tento pojem. Pojem "prvosledová hlídka" není nikterak starý. Bohužel k tomu, aby se zavedla tato specializace v rámci základních útvarů Policie České republiky, muselo dojít 24. února 2015 k tragické střelbě v Uherském Brodě. O té však v rubrice Smrti nablízku již brzy... 

Zhruba takto budou policisté prvosledových hlídek postupovat v neznámém prostředí.

...Právě tato tragédie, kdy na místo jako první dorazili policisté z obvodního oddělení Policie České republiky v Uherském Brodě, přiměla vysoké policejní funkcionáře a politiky k tomu, aby byly policisté z obvodních oddělení/Odělení hlídkové služby (vozidla PČR pohybující se ve větších městech a vyrážející na ty nejvážnější situace) proškoleni a profesionálně vybaveni k tomu, aby dokázali zasáhnout v případě podobném, jakým byla právě střelba v Uherském Brodě. 

Již zhruba po roce od tragické střelby v Uherském Brodě po celém Česku bylo zhruba 120 prvosledových hlídek. To uvedl tehdejší první náměstek policejního prezidenta Martin Vondřášek. Vondrášek taktéž v reportáži iDNES/Zlínský kraj uváděl, že: "Prvosledové hlídky však nezačaly až po události v Uherském Brodě. Byla to reakce na události v Norsku v roce 2011, kde Anders Breivik zabil desítky lidí. Už poté začaly vznikat prvosledové hlídky zejména ve větších městech, kde je pravděpodobnost podobného útoku daleko větší.". 

Příslušník prvosledové hlídky v "plné zbroji". 

Letem světem internetem... 

Jak pro iDNES uvedl Vondrášek, prvosledové hlídky údajně začaly vznikat již po události v Norsku 2011. Na jeho slova mě napadá však jedna otázka. Počítalo se, a vlastně počítá se ještě nyní, s tím, že pomatený jedinec, aktivní střelec (termín, který se již pár let aktivně oblíbeně prezentuje), či ozbrojená osoba, co přepadne banku, se může vyskytnout kdekoli? 

A když už v roce 2011 vznikaly takovéto hlídky, proč několik policistů ještě v roce 2013 netušilo, že existuje u PČR pojem dlouhé střelné zbraně v rámci základních útvarů? Proč v několika desetitisícovém městě měli tři neprůstřelné vesty na celé obvodní oddělení? A to jde o města okresní! A napadá mě ještě otázka... 

"Prvosled" vykonává běžnou činnost policejních hlídek. 

"Tito policisté také mají potřebné vzdělání, výcvik, mají dostatečné zkušenosti pro zvládání těch nejnáročnějších situací," opět říká Vondráček pro IDNES.cz. To jako do té doby policisté neměli potřebné vzdělání, výcvik? Omlouvám se, ale pan brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek, který je ve služebním poměru od roku 1993, by si měl opět stoupnout mezi své podřízené. Aktivně se o problematiku Policie České republiky zabývám od roku 2015. Byť nejsem příslušníkem tohoto ozbrojeného sboru, mám již od té doby mnoho známých a přátel v řadách PČR a rozhodně potřebné vzdělání a výcvik, tedy alespoň dle všech vnitřních nařízení PČR, dostávají v rámci "ZOPky" (základní odborná příprava)...

Důležité je pro policejní hlídky spolupráce! 

...A teď praxe... 

Prvosledové hlídky jsou hlídky, které jsou opravdu speciálně vyškolené na zvládání zvlášť nebezpečných pachatelů, kdy se jedná například o osobu, která u sebe má dlouhou střelnou zbraň a drží rukojmí. Takzvaný "prvosled" z obvodního oddělení v malém městě tak vyráží na základě tísňového volání na 158 na místo události, zpravidla na místo míří i další hlídky z okolí. A právě policisté z prvosledové hlídky mají ve vozidle speciální vybavení - trezor s dlouhými střelnými zbraněmi, lepší balistickou ochranu (včetně balistických helem) a další prostředky k eliminaci pachatele. Je potřeba říci, že tato výbava vážící mnoho kilogramů, citelně ovlivňuje i chování policejního vozidla a v kufru vozidla se nachází méně prostoru na další důležité prostředky. 

Laik nepozná, zda jde o prvosledové policisty nebo běžné policisty vykonávající hlídkou službu. V tomto případě policisté spolupracují s hasiči u požáru.

Členové prvosledových hlídek jsou policistky a policisté z běžných obvodních oddělení, které navštívíte v případě, kdy máte jakýkoli problém, se kterým vám Policie České republiky může pomoci, kdy tito policisté vykonávají standardní činnost v rámci PČR. Působí preventivně a represivně na silnicích, vyšetřují různé přestupky, přečiny a jsou na začátku i konci některých trestných činů. Velmi úzce spolupracují se svými kolegy z dalších útvarů Policie České republiky. Činností prvosledové hlídky je také neskutečné množství papírovaní - spisového materiálu. 

Po absolvování přípravy před svou směnou s vedoucím OOP a vybavením věcnými a technickými prostředky z pravidla tyto policistky a tito policisté vyráží do ulic tak, jak jim nařídí vedoucí OOP. A po celý den zpravidla vykonávají běžnou hlídkovou činnost a činnost policistů na obvodních odděleních. 

Když skončí papírování, policisté jedou do ulic!

S přibližně dvaceti kilogramy zadržet pachatele!

Jsou ale například situace, kdy operační důstojník PČR přijme hovor o ozbrojeném pachateli, který přepadl před malou chvíli benzínovou stanici. Dle hovoru od svědka události by měl být pachatel ozbrojen dvěma střelnými zbraněmi. V takovou chvíli okamžitě operační důstojník předává informaci všem nejbližším možným hlídkám, včetně hlídky prvosledové. Policistky a policisté tak okamžitě ukončují svou dosavadní činnost a jedou na místo události...

Další příslušník prvosledové hlídky. Takovouto výstroj a výzbroj policisté z OOP a OHS nosí, pokud jsou prvosledová hlídka a jdou do ostré akce.

...Když hlídka dorazí na místo, na pokyn operačního důstojníka, nasazuje všechny technické prostředky prvosledové hlídky. Rázem dva policisté na sobě mají více, jak dvacet kilogramů výstroje a výzbroje. S balistickou helmou, neprůstřelnou vestou a například samopalem Heckler & Koch MP5 směřují do budovy benzínové stanice. Po vstupu do budovy následně zneškodňují nebezpečného pachatele.  Pokud by však pachatel držel rukojmí, je velmi pravděpodobné, že by došlo k čekání na vyjednávače. Prvosledové hlídky totiž nejsou vyškolené na vyjednávání. 

Vozidlo prvosledové hlídky běžně nerozeznáte. Může vám však přijít, že zadní část auta klesá. Je tomu opravdu i ve skutečnosti, neboť policejní vozy pro prvosledové hlídky jsou velmi zatěžkané. 

V tomto nereálném případě (!) tak bylo ukázáno, k čemu například slouží prvosledová hlídka. Pro policisty následně začíná další kolečko a na místo by v takovém případě samozřejmě vyrazili kriminalisté, zajisté určitě oddělení vnitřní kontroly PČR. A samozřejmě nesmíme zapomenout na "profesionály" z Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří společně se státním zástupcem, přijdou po roce vyšetřování na to, že střelba nebyla nutná... 

Je prvosledových hlídek opravdu dost? 

Pojďme se ale nyní podívat opravdu do skutečné praxe mezi skutečné policisty do skutečných oblastí Česka. Jako příklad si vezmeme Územní odbor Policie České republiky Klatovy, Trutnov a krajské město Plzeň. 

Jako první zamíříme na západ Čech do Plzeňského kraje, okresu Klatovy. V tomto okrese, odborně Územním odboru nalezneme devět obvodních oddělení PČR. Z toho OOP Klatovy a Sušice mají prvosledovou hlídku. Zpravidla však tato hlídka je jediná, která na OOP slouží. 

Červeně jsou vyznačené OO PČR s prvosledovou hlídkou. Modře jsou vyznačené OO PČR s běžnou hlídkou.

Tento okres měl v roce 2018 86 318 obyvatel. Je okresem hraničním, kdy hraničí s Německem. Rozloha je 1 945,69 kilometrů čtverečních. Do této oblasti navíc pravidelně proudí mnoho turistů, čili je reálný počet osob na okres daleko větší. 

Nyní zamíříme do krajské metropole Plzeňského kraje - do města piva - do Plzně. Pod MŘ Plzeň spadá celkem sedm obvodních oddělení a dvě policejní stanice. Tyto obvodní oddělení vykonávají vesměs vždy jednu policejní hlídku (OOP Slovany a Střed mají tu a tam dvě hlídky). Po městě se však pohybuje ještě několik hlídek OHS Plzeň a například psovod, dopravní policisté... Ovšem jediné prvosledové hlídky mají u OHS, a to sice dvě prvosledové hlídky na celé město a okolí. U OHS pak zhruba slouží tři až čtyři hlídky. 

Krajské město Plzeň mělo v roce 2018 170 936 obyvatel, katastrální rozloha Plzně činní 137,65 kilometrů čtverečních. Právě do Plzně však míří mnoho a mnoho obyvatel jiných národů, a to většinou za prací. Bohužel s mnoha Čechy a jinými národnostmi jsou v Plzni častěji a častěji problémy. V špatném slova smyslu "nejznámější" ulicí je během víkendu Americká, kde to bohužel opravdu žije, a kde se také často páchají různé přestupky a trestné činy. Běžně se tak stává, že právě na Americkou směřují operační důstojníci všechny volné policejní hlídky k rvačkám, přepadením a dalším různým excesům, u kterých bohužel často nechybíme my, Češi... 

A závěrem se pojďme podívat do okresu Trutnov v Královéhradeckém kraji. V okresu Trutnov se nachází celkem devět obvodních oddělení PČR. Z toho tři obvodní oddělení mají prvosledovou hlídku a některé z devíti OOP mají tu a tam i dvě policejní hlídky - běžně vybavenou hlídku a hlídku prvosledovou. 

Červeně jsou vyznačené OO PČR s prvosledovou hlídkou. Modře jsou vyznačené OO PČR s běžnou hlídkou. 

V okresu Trutnov žilo v roce 2018 118 538 obyvatel a rozloha tohoto okresu činní 1 146, 78 kilometrů čtverečních. Na severu tohoto okresu jsou hranice Česka s Polskem. 

UKÁZKA ZÁSAHU PRVOSLEDOVÉ HLÍDKY

Simulovaný zásah prvosledové hlídky, kdy byla napadena posádka ZZS u dopravní nehody. Na místo jako první dorazili policisté z prvosledové hlídky v Mělníku.

Prvosledové hlídky jsou třeba! 

Ačkoli se může zdát, že vlastně prvosledové hlídky nejsou tak úplně třeba, protože ne vždy je speciální práce pro tyto hlídky, opak je pravdou. Policie České republiky, a to i na "venkově", musí být připravena na hrozby 21. století a toho, jak moc otevřená země jsme. 

Ve dne v noci. Vždy jsou prvosledové hlídky připravené zakročit proti nebezpečným pachatelům!

Je třeba také znovu zdůraznit, že prvosledovou hlídku vlastně lajk polně nerozezná od té běžné hlídky. Například ale kriminalisté moc dobře ví, jak velké výhody tyto hlídky mají. Společně s takovými policistkami a policisty tu a tam realizují nějaké zadržení podezřelých osob z trestných činů. V období svátků navíc prvosledové hlídky vidíte na místech s větší koncentrací lidí se dlouhými střelnými zbraněmi.

Hlídka OHS Plzeň. Při jednom z cvičeních složek IZS.

Je otázkou, zda vlastně "jen" prvosledové hlídky řeší možnou problematiku terorismu a zvlášť nebezpečných pachatelů, ale určitě je dobře, že Policie České republiky je v rámci možností připravena i v menších obcích Česka! Už několikrát nám totiž historie ukázala, že i v malé obci může někdo ztratit rozum a zavraždit celou rodinu. V takovou chvíli je využití prvosledové hlídky určitě na místě! 

Díky všem policistkám a policistům, a to nejen z prvosledových hlídek, za to, co každý den děláte pro naše bezpečí!

FOTOGALERIE