Když i zkušení hasiči, záchranáři a policisté mají psychicky dost…

02.02.2019

Ačkoli většina hasičů, záchranářů a policistů je velmi zkušená, a dá se říci, že jsou již členové složek IZS psychicky velmi odolní (a jsou připraveni téměř na vše), jsou zásahy, na které nikdy nezapomenou. Nehoda autobusu u Nažidel, náraz mezinárodního vlaku do spadlého mostu ve Studénce, náraz Pendolina do kamionu tamtéž, nebo požár hotelu v Náplavní ulici v Praze. To všechno byly zásahy, u kterých šlo o mimořádnou událost. O událost, kdy záchranáři aktivovali tzv. traumaplán a všichni, včetně lékařských týmů v nemocnicích, byli připraveni. Pak ale dojde k dopravní nehodě osobního auta s nárazem do stromu, kdy by se mohlo zdát, že to bude tzv. "obyčejný" zásah. Nebyl...

NEJEDNÁ se o fotografii z reálné nehody!

Včerejšího dne (1. února 2019) došlo na silnici číslo 2 nedaleko Kostelce nad Černými lesy k nárazu osobního automobilu do dvou stromů. Složky IZS se o této nehodě dozvěděly krátce po osmé hodině ráno. Na místo dopravní nehody vyrazilo větší množství policejních hlídek, jednotky profesionálních hasičů z Říčan, Českého Brodu a jednotka dobrovolných hasičů z Kostelce nad Černými lesy. Na místo zásahu také vyráželo větší množství posádek RZP, posádka RV ZZS Středočeského kraje a LZS z Prahy. Právě posádka RZP z Kostelce nad Černými lesy byla na místě jako první. Dvojici záchranářů se naskytl nepěkný pohled...

Nehodu nepřežily dvě nezletilé osoby

...Záchranáři uviděli osobní vozidlo, které narazilo do stromu. Vozidlo, ve kterém cestovala žena a tři nezletilé osoby. Po příjezdu jednotek hasičů na místo události, začal boj s časem u dvou osob. Na vyproštění dvou přeživších bylo použito několik sad hydraulického vyprošťovacího nářadí. Po několika dlouhých minutách (čas nebyl tak dlouhý, ale v tomto případě byla každá minuta opravdu dlouhá) došlo k vyproštění jedné nezletilé osoby. Následně došlo k vyproštění vážně zraněné řidičky. Bohužel u dalších dvou osob lékař záchranné služby konstatoval smrt. 

Po vyproštění obou osob okamžitě začali záchranáři poskytovat ženě a nezletilé osobě akutní přednemocniční neodkladnou péči. Po stabilizaci stavu byla žena letecky transportovana do jedné z nemocnic v Praze. Nezletilá osoba byla do nemocnice přepravena pozemní cestou. 

Hasiči následně asistovali dopravní a kriminální policii, která bude hledat příčinu této tragické dopravní nehody, při vyšetřování nehody. Po zadokumentování nehody policisty přišel pro hasiče těžký úkol - vyprostit dvě těla zemřelých nezletilých osob. V průběhu zásahu složek IZS se na místo dostavila i psycholožka HZS Středočeského kraje pro případ, že by bylo třeba poskytnout posttraumatickou psychologickou péči. 

Fotografie z této tragické nehody. 
Foto/Zdroj: HZS Středočeského kraje

Mimořádné události, DN s požárem vozidel, zásah u rodiny či známých...

A právě psychologové, nebo pracovníci ZZS vyškolení pro poskytnutí psychosociální intervenční péče, u mimořádných události či zásahů s tragickými následky hrají velkou roli. A to nejen pro potřeby osob zasažených takovými událostmi, ale mnohdy i pro samotné hasiče, záchranáře a policisty. 

Ani v tomto případě NEŠLO o reálnou událost!

Je asi samozřejmé, že jakákoli událost, u které dojde k nehodě, požáru, zranění osob či k čemukoli dalšímu, co laik nezná a nevidí každý den, je pro civilní osoby mimořádná událost. Událost, kdy je psychika jedince velmi vypjatá a v mnohých případech je tak potřeba akutní psychologická pomoc - jde tedy o akutní intervenční péči. 

To u příslušníků a zaměstnanců složek IZS je jinak. Pro hasiče, záchranáře a policisty jsou takovéto události vlastně "denní chleba". Kdejaká dopravní nehoda hasiče "nerozhází". Záchranáři jsou například "zvyklí" vídat smrt - ta bohužel k této práci patří. A policisté naopak téměř každý den řeší různé násilné činy atp. Ale i tuto trojici (a další zapojené složky do IZS) dokáží některé události rozhodit. A jsou to právě mimořádné události s větším počtem zraněných osob, tragické dopravní nehody (jako tomu bylo u Kostelce nad Černými lesy), nebo zásahy u vlastních rodinných příslušníků, případně pak zásahy u svých známých. Například téměř všechny záchranáře děsí události, které jsou spojené s dětmi. Zejména pak pro záchranáře maminky a tatínky je jakýkoli výjezd k nemocnému nebo zraněnému dítěti velmi obtížný.

A právě v situacích, kdy dojde k takovýmto událostem, mohou hasiči, záchranáři a policisté využít služeb svých psychologů. Pak ale také mají tyto sbory mezi sebou pracovníky, kteří poskytují psychosociální intervenční službu. Většinou se jedná o jejich vlastní kolegy, kteří zažívají to samé, co ti, co potřebují akutně pomoci po psychicky náročném zásahu. 

Příkladem může být Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, která má ve svých řadách třináct speciálně vyškolených zaměstnanců a jednoho psychologa. Systém psychosociální intervenční péče (SPIN) je určen nejen zaměstnancům záchranné služby z Jihočeského kraje, ale také těm pacientům, a jejich rodinným příslušníkům, kteří právě prošli nějakou krizovou situací. 

Chladnokrevná vražda, pád dítěte do výtahové šachty a uhořelá osoba ve vozidle

Takovou krizovou situací pro složky IZS mohou být právě výše zmíněné tři události. Každá z nich se zakládá na reálném zásahu a každá se stala jinde v České republice. Jedno však mají tyto tři události společné - profesionálové s dlouholetou praxí zasahovali u událostí, které si budou pamatovat do konce života. 

Vyšetřovatel 1. oddělení SKPV pracující ve své funkci 15 let, lékařka ZZS pracující ve své funkci 10 let a hasič, co u HZS pracuje již více jak 20 let. Jedna žena a dva muži. Tři osoby z mnoha, co zasahovali u té samé události, avšak tyto tři osoby to "vzalo" nejvíce. Každý jsme jiný, a to platí právě i u složek IZS. 

A nejsou to právě jen lidé vyjíždějící na místo zásahu, co mohou mít na základě jedné události nějaké chvilkové psychické problémy. Na začátku každého výjezdu jednotek požární ochrany, posádek ZZS či hlídek Policie České republiky jsou operátoři a dispečeři tísňových linek. To jsou právě oni, kteří přijímají hovory o těch nejvážnějších událostech. To jsou oni, co si musí přesně hlídat místo události, několikrát se ptát na místo, aby pomoc neposlali jinam. Jsou to také oni, co rozhodují o tom, která technika, jaká posádka či kterou nejbližší možnou hlídku poslat tam, kde je to právě třeba. 

Jsou to i oni (a teď to možná pro někoho bude přestřelené, ale i to se děje, a nemusíme být ve filmu), co v telefonu slyší nářek osob schovaných v bytě paneláku, ve kterém právě hoří. Jsou to ženy a muži, co vás budou navádět při telefonicky asistované neodkladné resuscitaci (TANR) a také ti, co v průběhu hovoru s vámi mohou slyšet střelbu. To vše jsou události, při kterých civilista z 99 procent bude vždy ve stresu. Právě na nich je ale to nejtěžší - uklidnit volajícího a správně jej "vytěžit". A na základě jeho telefonátu pak zajistit vyslání posádek IZS. 

Naše díky si nezaslouží jen ti, co je vidíme, ale i ti, co je slyšíme v nouzi! 

A právě proto bychom neměli zapomínat na to, že u složek IZS pracují i tito lidé. Lidé, co jsou s námi v nouzi jen na telefonu, ale i tak nám dokáží velmi dobře pomoci. I pro ně následně to, co svým způsobem zažívají s námi, může být nějakým způsobem krizové. A právě proto se můžeme, jako veřejnost, setkat s tím, že hasiči, záchranáři a policisté jdou za psychologem. 

To je totiž po prožité krizové situaci to nejlepší, co mohou tito lidé udělat. A je rozhodně lepší jednou říci, jak tento výjezd/zásah/hovor byl složitý, pobavit se s kolegy, případně s psychologem, než dělat ze sebe někoho, koho nic neporazí. Drtivou většinu lidí, a to i u složek IZS, některé věci skolí. 

A právě za to vše, co lidé u hasičů, záchranářů a policistů, a to nejen v rámci těch, co je vídáme tam venku - tam na ulici - ale právě i operátorů, vyšetřovatelů u hasičů, vyšetřovatelů a operativců SKPV, dělají, si zaslouží naše velké díky!  

Foto: HZS Středočeského kraje a autor