JPO - Jednotka požární ochrany 

PO - Požární ochrana

PHP - Přenosný hasicí přístroj

EPS - Elektrická požární signalizace

VHJ - Vojenská hasičská jednotka

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky

PK - Plzeňského kraje

JČK - Jihočeského kraje

KV - Kraje Vysočina

JMK - Jihomoravského kraje

ZK - Zlínského kraje

MSK - Moravskoslezského kraje

OK - Olomouckého kraje

PAK - Pardubického kraje

KHK - Královéhradeckého kraje

LK - Libereckého kraje

ÚK - Ústeckého kraje

KVK - Karlovarského kraje

SČK - Středočeského kraje

HMP - Hlavního města Prahy

GŘ HZS ČR - Generální ředitelství (generální ředitel) Hasičského záchranného sboru České republiky

MV-GŘ HZS ČR - Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

ZÚ HZS ČR - Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

HUOPH - Hasičský útvar ochrany Pražského hradu

KŘ - Krajské ředitelství

(K)OPIS - (Krajské) operační a informační středisko

TCTV - Telefonní centrum tísňového volání

IBC - Integrované bezpečnostní centrum 

IVC - Integrovaného výjezdové centrum

IOS - Integrované operační středisko

ŘD - řídicí důstojník

ÚO - Územní odbor

PS - Požární stanice

HS - Hasičská stanice

VZ - velitel zásahu

VS - velitel směny

VČ - velitel čety

VD - velitel družstva

ZPP - zjišťování příčin požárů - vyšetřovatel

HZSP(p) - Hasičský záchranný sbor podniku

HZSP SŽDC - Hasičských záchranný sbor Správy železniční dopravní cesty

HZSP DPP - Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku Prahy

HZSP JE Temelín - Hasičský záchranný sbor podniku Jaderná elektrárna Temelín

SDH - Sbor dobrovolných hasičů

JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JSDHO - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

JSDHP(p) - Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku


Technické označení techniky hasičů

AJ - Automobilový jeřáb

AP - Automobilová plošina

AV - Vyprošťovací automobil

AZ - Automobilový žebřík

CAS - Cisternová automobilová stříkačka

DA - Dopravní automobil

HA - Hadicový automobil

KA - Kontejnerový automobil

KHA - Kombinovaný hasící automobil

PLHA - Plynový hasící automobil (tzv. Sněhurka)

PPLA - Protiplynový automobil

RTP - Rychlá technická pomoc (dřívější označení)

RZA - Rychlý zásahový automobil

TA - Technický automobil

TACH - Technický automobil chemický

VA - Vyšetřovací automobil

VEA - Velitelský automobil

VYA - Vyprošťovací automobil


Možné druhy zásahů hasičů

DN - dopravní nehoda

TP - technická pomoc

P - požár

ZOČ - zpráva o ostatní činnosti


Dopravní prostředky

OA - osobní automobil

NA - nákladní automobil 

MOT - motocykl

BUS - autobus

TBUS - trolejbus

TRAM - tramvaj